Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

czas wakacji dobiega końca, rozpoczynamy nowy rok szkolny. Czas wspólnej nauki, zabawy, uśmiechu, budowania przyjaźni i podejmowania dobrych działań. Rozpoczynamy go w nowej instytucji oświatowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w skład którego wejdzie Samorządowe Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II. Uroczystość inauguracji roku szkolnego odbędzie się 1 września 2022 r. (czwartek), w dwóch turach na dużej sali gimnastycznej. Na godzinę 8.00 zapraszamy uczniów klas IV – VIII, a o godz. 9.00 rozpocznie się msza św. w intencji udanego dla wszystkich roku szkolnego. O godzinie 10.00 w uroczystej inauguracji w szkole wezmą udział uczniowie klas I – III szkoły podstawowej oraz trzy najstarsze grupy dzieci przedszkolnych.

W dniu 1.09.2022 r. rozkład jazdy autobusu szkolnego:

Dojazd do szkoły:

z Szymbarku Dół – 7.30/9.30

z Szymbarku Bielanka – 7.32/9.32

z Szymbarku Łęgi Granice/Arka – 7.40/9.40

Odwóz ze szkoły:

do Szymbark Łęgi Granice/Arka – 10.10/11.30

do Szymbark Bielanka/Dół – 10.20/11.40

Zapraszam wszystkich uczniów i rodziców na radosne rozpoczęcie roku szkolnego.

 

 Marek Dziedziak

Dyrektor ZSP w Szymbarku

z Szymbarku Dół – 7.30/9.30

z Szymbarku Bielanka – 7.32/9.32

z Szymbarku Łęgi Granice/Arka – 7.40/9.40

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku

informuje, że

od dnia 14 lutego do 15 marca br. trwają zapisy dzieci
z rocznika 2015 do klasy I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2022/2023.

 

Wymagane formularze można pobrać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

Wypełnione zgłoszenie dziecka do szkoły proszę składać w sekretariacie szkoły w terminie

do 15 marca 2021r. do godz. 1430.

Formularz zgłoszenia

Wniosek o przyjęcie do klasy I

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w różnorodnych wydarzeniach Szymbarskiego Weekendu z WOŚP w dniach 29 i 30 stycznia 2022 roku, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Szymbarku. W sobotę 29 stycznia od. godz. 8.00 na szkolnej hali sportowej zostanie rozegrany Turniej piłki halowej dla dzieci (uczniowie klas I – IV) oraz młodzieży (uczniowie klas V – VIII). Informacje i zgłoszenia drużyn u pani Marioli Piekarz (tel. 886 544 434). Również w sobotę od godziny 9.00 Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza do szkoły na warsztaty plastyczne „Spójrz – Dotknij – Pomóż” w trakcie których uczestnicy wykonają książkę sensoryczną dla przeznaczona dla osób niewidomych i słabowidzących. Szczegółowych informacji udziela pani Ewelina Trybus (tel. 665 950 808). W niedzielę 30 stycznia w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nasi wolontariusze będą kwestować w Szymbarku i Bielance. Tego samego dnia zapraszamy na Noworoczny Koncert Gorących Serc, w którym wystąpią dawni i obecni soliści zespołu Kantylena oraz muzycy – przyjaciele. Koncert z kiermaszem ciast odbędzie się w niedzielę 30 stycznia o godzinie 16.00  w szymbarskim Kasztelu. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach orkiestrowego weekendu i wspierania hojnymi datkami puszek WOŚP, które wspierać będą w tym roku dziecięcą okulistykę.

 Regulamin Turnieju Piłki Halowej

W związku z wydanym w dniu 13 grudnia br, Rozporządzeniem MEiN wprowadzającym w okresie 20.12.2021 - 9.01.2022 tryb kształcenia na odległość w szkołach przekazuję Państwu Zarządzenie Dyrektora szkoły z dn. 15 grudnia w tej sprawie (zał. 1).

Efektem zmian wprowadzonych przez są zajęcia w trybie kształcenia na odległość w powyższym okresie, które odbywać się będą wg dotychczasowego planu zajęć oraz informacji zawartych na szkolnej platformie Teams oraz e-dzienniku. Większość zajęć odbywać się będzie w trybie spotkań on-line, część poprzez przekazywane polecenia do samodzielnego wykonania przez uczniów, np. WF - ćwiczenia, aktywność ruchowa pod opieką osób dorosłych, zadania do wykonania (zał. 2).

Prosimy o aktywny i zdyscyplinowany udział uczniów w zajęciach on-line, wykonywanie poleconych zadań co będzie warunkiem odnotowania obecności ucznia na zajęciach lekcyjnych. Proszę przygotować w domach odpowiednie miejsca do nauki, z potrzebnym sprzętem, podręcznikami i przyborami. Prosimy o właściwe prowadzenie notatek w zeszytach przedmiotowych. Przypominamy o właściwym zachowaniu i kulturze słowa, przestrzeń internetowa nie zwalnia nikogo ze stosowania się do zasad obowiązujących w szkole (zał. 3).

Rodziców, którzy zgłosili wychowawcom klas potrzebę organizacji opieki nad dziećmi w szkole proszę o przyprowadzanie dzieci do świetlicy od godz. 7.30.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą odbywali zajęcia specjalistyczne na terenie szkoły wg harmonogramu uzgodnionego przez nauczycieli prowadzących te zajęcia.

W poniedziałek (godz. 8-13) i w środę (godz. 8 - 11) dyżur pełni w szkole pedagog szkolny.

Codziennie w godz. 8 -14.30 można korzystać z zasobów biblioteki szkolnej z zachowaniem procedur sanitarnych.

Wszystkim, życzę, aby okres kształcenia na odległość przebiegł bez większych trudności i zakończył się w planowanym terminie.

Marek Dziedziak
Dyrektor szkoły

Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku  rozpoczęło działania w ramach projektu  „Szkolne Kluby Wolontariatu w akcji”  który jest realizowane przez Fundację Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Ponieważ wolontariusze w naszej szkole od dawna przygotowują specjale książeczki sensoryczne dla dzieci niewidomych i niepełnosprawnych dlatego też i tym razem przygotowali projekt z myślą o takich działaniach. Przygotowane książeczki trafią do  Centrum Edukacyjno- Rewalidacyjnym ISKIERKA gdzie dzieci z wielką radością przyjmują nasze ręcznie wykonane  książki  i  pomoce, które służą nie tyko zabawie ale przede wszystkim poznaniu świata i rewalidacji.

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 27 października br., zmarła po długiej chorobie
Ś.P. Helena Bystrowicz – wieloletnia dyrektor szymbarskiej szkoły i nauczycielka matematyki.

Urodziła się 14 października 1939 r. w Rożnowicach, gdzie ukończyła szkołę podstawową, będąc aktywną harcerką. W 1958 r. ukończyła legendarne Państwowe Liceum Pedagogiczne w Gorlicach. Tu osiągnęła cel – zawód nauczyciela, który, jak pisała w swoim życiorysie, pojawił się w jej dziecięcych marzeniach. W latach 1958 – 1975 pracowała w zawodzie, ucząc w szkołach podstawowych w Olszynach, Rożnowicach, Racławicach oraz Libuszy. Jednocześnie kontynuowała doskonalenie zawodowe kończąc wpierw Studium Nauczycielskie w Nowym Sączu, a następnie w 1977 r. Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku matematyka.

W 1975 r. rozpoczęła pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Szymbarku. W 1977 r. objęła w niej funkcję dyrektora szkoły, którą pełniła do 1991 r., gdy przeszła na emeryturę.  Jej pracę charakteryzowały bardzo pochlebne opinie zarówno uczniów i innych nauczycieli, jak i oceny zwierzchników. W wielu z nich,  czytamy, że „własną postawą, którą cechuje wysoki stopień zdyscyplinowania, sumienność, obowiązkowość, troska o dziecko, aktywność społeczna, w wydatny sposób oddziaływuje na postawę nauczycieli i uczniów”. W okresie pracy dydaktycznej i kierowniczej w szkole pozostawiła w naszym środowisku wyraźny i pozytywny ślad organizując z wielkim zaangażowaniem pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, ze szczególną pasją rozwijając talenty uczniów uzdolnionych, dbając z sercem i życzliwością o dobro każdego wychowanka, popularyzując wiedzę pedagogiczną wśród rodziców oraz dbając o rozwój warsztatu pracy nauczycieli naszej szkoły. W okresie swojej pracy pedagogicznej była doceniana za merytoryczną wiedzę, zdolności metodyczne, działania wychowawcze i organizatorskie. Otrzymała nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania (1978 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1979 r.) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.).

Pani Dyrektor - ŚP. Helena Bystrowicz – pozostanie w pamięci naszej szkolnej społeczności wzorem zaangażowanego, odpowiedzialnego, wymagającego pedagoga i pełnego serdeczności człowieka.

Całej rodzinie, wszystkim bliskim oraz przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

                                                           Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie SP w Szymbarku