W pierwszym tygodniu grudnia, najstarsi uczniowie gimnazjum, zmagali się z trzydniowym, próbnym egzaminem gimnazjalnym. Część humanistyczna składała się ze sprawdzenia swoich umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. Drugi dzień egzaminów to test z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, który zazwyczaj przysparza najwięcej stresu. Ostatnią częścią był język angielski na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Mamy nadzieję, że gimnazjaliści znają teraz zakres swoich umiejętności i możliwości, które jeszcze lepiej wykorzystają już na oficjalnym egzaminie w kwietniu.